torsdag, juni 07, 2012

Bättre näringsliv är mer än fikamöten

Näringsliv lägger inga ägg i något partis korg. För näringsliv handlar det främst om att värna deras betydelse för samhället i sig. Som jobbskapare, som tillväxtfaktor och som symboler för ett rikt och växande näringsliv. Att Alliansen avlägger resor till landets företagare. I en iver att både sjunga näringslivets lov, gör partier sitt för att framstå som företagens bäst vän. Men bra näringsliv är mer än fikamöten.

Till hösten läggs en ny forsknings- och innovationsproposition av regeringen. Den senaste propositionen 2008 var historisk i sig, större än de tre senaste propositionerna som dåvarande regeringen lade. Dock finns luckor i arbetet för ett bättre närings- och innovationssamhälle.

För Sveriges del handlar det om helt andra saker än ett bristande närings- och innovationsklimat. Problemet är inte brist på innovationer, problemet är att omsätta dem i produkter, förmågan för företag att förädla innovationer i produkter som ger dem avkastning, som ger jobb, tillväxt och i slutändan säkrar välfärden i form av skatteintäkter.

Stefan Löfven säger sig känna näringslivet som sin egen bakficka. Frågan är vilka han känner. Känner han företaget som jobbar i treskift inom den tunga produktionsindustrin? Högst sannolikt. Men hur väl känner han den enskilde småföretagaren, som den lokale restaurangföretagaren, som går upp i ottan och som oftast lämnar jobbet, långt efter att folk har gått och lagt sig? Mer skeptisk till det.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna har valt att inte förklara hur det är rimligt att få käka en kycklingsallad på Preem, där mackägaren betalar 12 procent moms, men där den enskilde restaurangägaren får betala 25 procent om man väljer att äta den där. Detta trots att inköpet av produkterna till företag i båda fallen beläggs med 12 procent moms.

Vad efterfrågar företag? Självklart handlar närings- och innovationssamhället om att skapa gynnsammare förutsättningar för företagande. Skatter för företagande bör fortsatt sänkas, värnskatten bör avskaffas för att värna främst de som ligger i framkant med nya innovationer, gynnsammare förutsättningar för att företag ska ha tillgång till fritt kapital som skapar nya investeringar som leder till fler jobb.

Därför handlar framtidsresor mer än om att fika med företag och diskutera hur vi skapar fler innovationer. Företag vill ha bättre förutsättningar, det finns inte brist på förslag, det är bara viljan att genomföra dem. Att då prioritera företagande, näringsliv och innovationer är då en grundbult för att förtjäna näringslivets förtroende, där hoppas jag att regeringen nu har i åtanke inför kommande budgetarbete. Höstens forsknings- och innovationsproposition är en bit på vägen. Problemet är inte innovationer, problemet är att omsätta dem. Det sker långt utanför fikarummen.

Media: AB, GP, GPSvD, SvD, SvD.